TALLER SEDE ALTERNA

PARA OTORRINOLARINGÓLOGOS

Sábado 13 de Julio de 2019

Hospital Ángeles Valle Oriente
08:00-14:00

Tema:

TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA

RECONSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA

PROFESORES TALLER

Alberto De Hoyos, MD

 

 

 

Dr. Hiram Álvarez Neri

Dr. Martin Treviño González

Dr. Ricardo De Hoyos Parra

 

 

Coordinadores:

Alberto De Hoyos Parra, MD

Dr. Ricardo De Hoyos Parra

14:30-18:30

MODULO TALLER # 05

14:30-15:00

 

 

15:00-15:30

 

 

15:30-16:00

 

16:00-16:30

 

16:30-17:00

RECESO / BREAK

17:00-17:30

 

17:30 - 18:00

 

18:00-18:30

 

18:30

RECESO / BREAK   Para Ceremonia de Inauguración        FIN DEL TALLER

 

PLANO GENERAL